Fen Fakültesi  » Matematik 
Amaç ve Hedefler
Program Öğrenme Çıktıları
Ders Planı AKTS Kredileri
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
Program Yeter.(Gruplandırılmış)
Program Yeter.(İlişkilendirilmiş)
Ders Prog. Çıktı İlşk.
Ders Kategori Listesi
Alınacak Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Sınav Değerlen. Kuralları
Bölüm Bşk ve AKTS Kord.
 
Anasayfa
Kurum Hakkında
Öğretim Programları Hakkında Bilgiler
Doktora/Sanatta Yeterlilik
Yükseklisans
Lisans
Önlisans
Öğrenciler İçin Bilgi
Diploma Eki
Erasmus Kalite Politikası
Oturum Aç
 
 
   Eğitim Öğretim Yılı :   
Ders Planı - AKTS Kredileri
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK
BOLOGNA SÜRECi
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERS PLANI ve AKTS BİLGİLERİ
     Üniversite Tanımlı Dersler      Fak/YO/MYO/ENS Tanımlı Dersler     Bölüm Tanımlı Dersler
1. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I.ZorunluGirer2+02,02
FİZ103GENEL FİZİK IZorunluGirer4+25,06
ZTD101TÜRK DİLİ IZorunluGirer2+02,02
ZYD101YABANCI DİL IZorunluGirer2+02,02
MAT103ANALİTİK GEOMETRİZorunluGirer4+25,09
MAT101ANALİZ IZorunluGirer4+25,09
AKTS kredisi toplamı :30
2. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunluGirmez Notlu2+02,02
BİL107BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAZorunluGirer2+23,04
FİZ104GENEL FİZİK IIZorunluGirer4+25,06
ZTD102TÜRK DİLİ IIZorunluGirer2+02,02
ZYD102YABANCI DİL IIZorunluGirer2+02,02
MAT102ANALİZ IIZorunluGirer4+25,09
MAT104SOYUT MATEMATİKZorunluGirer2+23,04
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :32
3. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT201ANALİZ IIIZorunluGirer4+25,08
MAT205DİFERENSİYEL DENKLEMLER IZorunluGirer3+13,56
MAT207DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLERZorunluGirer3+13,56
MAT203LİNEER CEBİR IZorunluGirer3+13,57
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
4. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT202ANALİZ IVZorunluGirer4+25,08
MAT206DİFERENSİYEL DENKLEMLER IIZorunluGirer3+13,56
MAT204LİNEER CEBİR IIZorunluGirer3+13,57
MAT208SAYILAR TEORİSİNE GİRİŞZorunluGirer3+13,56
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT303DİFERENSİYEL GEOMETRİ IZorunluGirer3+13,56
MAT305REEL ANALİZZorunluGirer3+24,07
MAT301SOYUT CEBİR IZorunluGirer3+24,07
- SEÇİMLİK 1SeçmeliGirer - - 5
- SEÇİMLİK 2SeçmeliGirer - - 5
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT325BİLGİSAYAR IISeçmeliGirer3+13,55
MAT327KİSMİ TÜREVLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERSeçmeliGirer3+13,55
MAT323MATEMATİKSEL İSTATİSTİK ISeçmeliGirer3+13,55
MAT321NÜMERİK ANALİZ ISeçmeliGirer3+13,55
6. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT304KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ IZorunluGirer3+24,07
MAT302SOYUT CEBİR IIZorunluGirer3+24,07
MAT320TOPOLOJİ IZorunluGirer3+13,56
- SEÇİMLİK 3SeçmeliGirer - - 5
- SEÇİMLİK 4SeçmeliGirer - - 5
AKTS kredisi toplamı :30
6. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT326BİLGİSAYAR IIISeçmeliGirer2+23,05
MAT328DİFERENSİYEL GEOMETRİ IISeçmeliGirer3+13,55
MAT324MATEMATİKSEL İSTATİSTİK IISeçmeliGirer3+13,55
MAT322NÜMERİK ANALİZ IISeçmeliGirer3+13,55
7. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT401FONKSİYONEL ANALİZ IZorunluGirer3+24,09
- SEÇİMLİK 5SeçmeliGirer - - 7
- SEÇİMLİK 6SeçmeliGirer - - 7
- SEÇİMLİK 7SeçmeliGirer - - 7
AKTS kredisi toplamı :30
7. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT431ANALİZDE ÖZEL KONULARSeçmeliGirer3+13,57
MAT425BİLGİSAYAR IVSeçmeliGirer2+23,07
MAT493BİTİRME ÇALIŞMASI (YILLIK)SeçmeliGirer0+22,07
MAT421CEBİRDE ÖZEL KONULAR ISeçmeliGirer3+13,57
MAT441KODLAMA TEORİSİ ISeçmeliGirer2+23,07
MAT423MATEMATİKTE GÜNCEL KONULAR ISeçmeliGirer4+04,07
MAT433ÖZEL FONKSİYONLARSeçmeliGirer3+13,57
MAT437TOPOLOJİ IISeçmeliGirer4+04,07
MAT429UYGULAMALI MATEMATİKTE GÜNCEL KONULARSeçmeliGirer4+04,07
8. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  6
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  7
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  7
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  7
AKTS kredisi toplamı :30
8. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAT426BİLGİSAYAR VSeçmeliGirer2+23,06
MAT422CEBİRDE ÖZEL KONULAR IISeçmeliGirer4+04,07
MAT432CİSİM GENİŞLEMELERİ VE GALOIS TEORİSİSeçmeliGirer3+13,57
MAT434FONKSİYONEL ANALİZ IISeçmeliGirer4+04,07
MAT491İNTEGRAL DENKLEMLER SeçmeliGirer3+13,57
MAT444İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERSeçmeliGirer4+04,07
MAT446KODLAMA TEORİSİ IISeçmeliGirer2+23,07
MAT424MATEMATİKTE GÜNCEL KONULAR IISeçmeliGirer4+04,07
MAT438ÖLÇÜM VE İNTEGRAL TEORİ SeçmeliGirer3+13,56
MAT442VARYASYONLAR HESABISeçmeliGirer3+13,57

DİKKAT SAAT 22:40 -22:50 arasında sistemde bakım yapılacaktır.

© 2010 Trakya Üniversitesi » Bilgi İşlem Daire Başkanlığı