İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  » Ekonometri 
Amaç ve Hedefler
Program Öğrenme Çıktıları
Ders Planı AKTS Kredileri
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
Program Yeter.(Gruplandırılmış)
Program Yeter.(İlişkilendirilmiş)
Ders Prog. Çıktı İlşk.
Ders Kategori Listesi
Alınacak Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Sınav Değerlen. Kuralları
Bölüm Bşk ve AKTS Kord.
 
Anasayfa
Kurum Hakkında
Öğretim Programları Hakkında Bilgiler
Doktora/Sanatta Yeterlilik
Yükseklisans
Lisans
Önlisans
Öğrenciler İçin Bilgi
Diploma Eki
Erasmus Kalite Politikası
Oturum Aç
 
 
   Eğitim Öğretim Yılı :   
Ders Planı - AKTS Kredileri
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ
BOLOGNA SÜRECi
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERS PLANI ve AKTS BİLGİLERİ
     Üniversite Tanımlı Dersler      Fak/YO/MYO/ENS Tanımlı Dersler     Bölüm Tanımlı Dersler
1. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAİ101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I.ZorunluGirer2+02,02
MAT111MATEMATİK IZorunluGirer2+23,04
BİL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IZorunluGirer2+23,03
ZTD101TÜRK DİLİ IZorunluGirer2+02,02
ZYD101YABANCI DİL IZorunluGirer2+02,02
EKO105BETİMSEL İSTATİSTİKZorunluGirer3+03,05
EKO109GENEL MUHASEBE IZorunluGirer3+03,03
EKO103İKTİSADA GİRİŞ I ZorunluGirer3+03,04
EKO107İŞLETME I ZorunluGirer3+03,03
EKO111SOSYOLOJİ IZorunluGirer2+02,02
AKTS kredisi toplamı :30
2. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAİ102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunluGirer2+02,02
MAT112MATEMATİK IIZorunluGirer2+23,04
BİL118TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIZorunluGirer2+23,03
ZTD102TÜRK DİLİ IIZorunluGirer2+02,02
ZYD102YABANCI DİL IIZorunluGirer2+02,02
EKO106ÇIKARIMSAL İSTATİSTİKZorunluGirer3+03,05
EKO110GENEL MUHASEBE IIZorunluGirer3+03,03
EKO104İKTİSADA GİRİŞ II ZorunluGirer3+03,04
EKO108İŞLETME II ZorunluGirer3+03,03
EKO112SOSYOLOJİ IIZorunluGirer2+02,02
AKTS kredisi toplamı :30
3. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
BİL107BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAZorunluGirer2+23,04
EKO211ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZorunluGirer3+03,05
EKO209FİNANSAL YATIRIM VE PORTFÖY YÖNETİMİZorunluGirer3+03,06
EKO205İSTATİSTİKSEL ANALİZZorunluGirer3+03,06
EKO201MALİYET MUHASEBESİ I ZorunluGirer3+03,03
EKO203MİKROİKTİSATZorunluGirer3+03,06
AKTS kredisi toplamı :30
4. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO214FİNANSAL MATEMATİK ZorunluGirer3+03,06
EKO206MAKRO İKTİSAT ZorunluGirer3+03,05
EKO202MALİYET MUHASEBESİ II ZorunluGirer3+03,03
EKO208ÖRNEKLEMEZorunluGirer3+03,06
EKO212ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞZorunluGirer3+03,05
EKO210YATIRIM PROJELERİ ANALİZİZorunluGirer3+03,05
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO301ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ IZorunluGirer3+03,05
EKO305EKONOMETRİK ANALİZ IZorunluGirer4+04,08
EKO303YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IZorunluGirer3+03,05
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
- SEÇİMLİK 1SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 2SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 3SeçmeliGirer - - 3
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO331BÜTÇE ISeçmeliGirer3+03,03
EKO325DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA SeçmeliGirer3+03,03
EKO311EKONOMETRİ SEMİNERİ ISeçmeliGirer3+03,03
EKO315EKONOMETRİK PAKET PROGRAMLAR ISeçmeliGirer3+03,03
EKO345ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ISeçmeliGirer3+03,03
EKO337ENVANTER VE BİLANÇOSeçmeliGirer3+03,03
EKO309FİNANSAL TÜREVLERE GİRİŞSeçmeliGirer3+03,03
EKO355HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARISeçmeliGirer3+03,03
EKO307İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLAR SeçmeliGirer3+03,03
EKO339İŞLETME YÖNETİMİ ISeçmeliGirer3+03,03
EKO333KAMU EKONOMİSİ I SeçmeliGirer3+03,03
EKO335KAMU MALİYESİ ISeçmeliGirer3+03,03
EKO353KAMU YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
EKO329KARAR TEORİSİ I SeçmeliGirer3+03,03
EKO327MESLEKİ YABANCI DİL ISeçmeliGirer3+03,03
EKO341SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ISeçmeliGirer3+03,03
EKO343SİYASET SOSYOLOJİSİ ISeçmeliGirer3+03,03
EKO313SOSYAL AĞ ANALİZİSeçmeliGirer3+03,03
EKO349SOSYAL POLİTİKASeçmeliGirer3+03,03
EKO347SOSYAL PSİKOLOJİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO323STOKASTİK SÜREÇLERSeçmeliGirer3+03,03
EKO351ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞSeçmeliGirer3+03,03
EKO321VERİ ANALİZİSeçmeliGirer3+03,03
6. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO302ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ IIZorunluGirer3+03,05
EKO306EKONOMETRİK ANALİZ IIZorunluGirer4+04,08
EKO304YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IIZorunluGirer3+03,05
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
- SEÇİMLİK 4SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 5SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 6SeçmeliGirer - - 3
AKTS kredisi toplamı :30
6. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO356ANAYASA HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
EKO352BANKA İŞLETMECİLİĞİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO362BORÇLAR HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
EKO332BÜTÇE IISeçmeliGirer3+03,03
EKO312EKONOMETRİ SEMİNERİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO316EKONOMETRİK PAKET PROGRAMLAR IISeçmeliGirer3+03,03
EKO346ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER IISeçmeliGirer3+03,03
EKO354İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİSeçmeliGirer3+03,03
EKO340İŞLETME YÖNETİMİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO324KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİSeçmeliGirer3+03,03
EKO334KAMU EKONOMİSİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO336KAMU MALİYESİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO330KARAR TEORİSİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO360MATEMATİKSEL İSTATİSTİKSeçmeliGirer3+03,03
EKO328MESLEKİ YABANCI DİL IISeçmeliGirer3+03,03
EKO348PAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
EKO322SEKTÖR PLANLAMASISeçmeliGirer3+03,03
EKO342SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO344SİYASET SOSYOLOJİSİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO338ŞİRKETLER MUHASEBESİSeçmeliGirer3+03,03
EKO358TİCARET HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
EKO350TÜRKİYE EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,03
EKO308UYGULAMALI FİNANS SeçmeliGirer3+03,03
EKO326ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜSeçmeliGirer3+03,03
7. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO403UYGULAMALI EKONOMETRİ IZorunluGirer3+03,06
EKO429ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ IZorunluGirer3+03,06
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
- SEÇİMLİK 7SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 8SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 9SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 10SeçmeliGirer - - 3
AKTS kredisi toplamı :30
7. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO419BİTİRME PROJESİSeçmeliGirer3+03,03
EKO437DIŞ TİCARET SeçmeliGirer3+03,03
EKO431EKONOMETRİK MODELLER ISeçmeliGirer3+03,03
EKO413FİNANSAL EKONOMETRİ ISeçmeliGirer3+03,03
EKO411HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİSeçmeliGirer3+03,03
EKO417KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeliGirer3+03,03
EKO433MALİYE POLİTİKASI ISeçmeliGirer3+03,03
EKO427MESLEKİ YABANCI DİL IIISeçmeliGirer3+03,03
EKO421SİMÜLASYON TEKNİKLERİSeçmeliGirer3+03,03
EKO435SİSTEM ANALİZİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO439TÜRK İKTİSAT TARİHİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO441UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKSeçmeliGirer2+12,53
EKO401UYGULAMALI İSTATİSTİK ISeçmeliGirer3+03,03
EKO405UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SeçmeliGirer3+03,03
EKO445UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ ISeçmeliGirer3+03,03
EKO425VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMISeçmeliGirer3+03,03
8. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO404UYGULAMALI EKONOMETRİ IIZorunluGirer3+03,06
EKO430ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ IIZorunluGirer3+03,06
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
- SEÇİMLİK 11SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 12SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 13SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 14SeçmeliGirer - - 3
- SEÇİMLİK 15SeçmeliGirer - - 3
AKTS kredisi toplamı :30
8. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
EKO412AKTÜERYAL RİSK VE İFLASSeçmeliGirer3+03,03
EKO420BİTİRME TEZİSeçmeliGirer3+03,03
EKO422DÜNYA EKONOMİSİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO442DÜNYA İKTİSAT TARİHİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO426EKONOMETRİK MODELLER IISeçmeliGirer3+03,03
EKO414FİNANSAL EKONOMETRİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO432KALKINMA EKONOMİSİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO434MALİYE POLİTİKASI IISeçmeliGirer3+03,03
EKO438MATEMATİKSEL İKTİSATSeçmeliGirer3+03,03
EKO428MESLEKİ YABANCI DİL IVSeçmeliGirer3+03,03
EKO424PARA TEORİSİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO440STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASISeçmeliGirer3+03,03
EKO444TURİZM EKONOMİSİ SeçmeliGirer3+03,03
EKO436ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKSeçmeliGirer3+03,03
EKO402UYGULAMALI İSTATİSTİK IISeçmeliGirer3+03,03
EKO446UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ IISeçmeliGirer3+03,03
EKO408YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMİNERİSeçmeliGirer3+03,03

DİKKAT SAAT 22:40 -22:50 arasında sistemde bakım yapılacaktır.

© 2010 Trakya Üniversitesi » Bilgi İşlem Daire Başkanlığı