İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  » Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Amaç ve Hedefler
Program Öğrenme Çıktıları
Ders Planı AKTS Kredileri
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
Program Yeter.(Gruplandırılmış)
Program Yeter.(İlişkilendirilmiş)
Ders Prog. Çıktı İlşk.
Ders Kategori Listesi
Alınacak Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Sınav Değerlen. Kuralları
Bölüm Bşk ve AKTS Kord.
 
Anasayfa
Kurum Hakkında
Öğretim Programları Hakkında Bilgiler
Doktora/Sanatta Yeterlilik
Yükseklisans
Lisans
Önlisans
Öğrenciler İçin Bilgi
Diploma Eki
Erasmus Kalite Politikası
Oturum Aç
 
 
   Eğitim Öğretim Yılı :   
Ders Planı - AKTS Kredileri
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
BOLOGNA SÜRECi
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERS PLANI ve AKTS BİLGİLERİ
     Üniversite Tanımlı Dersler      Fak/YO/MYO/ENS Tanımlı Dersler     Bölüm Tanımlı Dersler
1. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I.ZorunluGirer2+02,02
MAT111MATEMATİK IZorunluGirer2+23,04
ZTD101TÜRK DİLİ IZorunluGirer2+02,02
ZYD101YABANCI DİL IZorunluGirer2+02,02
CEK107GENEL ISLETMEZorunluGirer3+03,04
CEK101HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZorunluGirer3+03,04
CEK103İKTİSADA GİRİŞ IZorunluGirer3+03,04
CEK109MUHASEBE IZorunluGirer3+03,02
CEK105SOSYAL POLİTİKA IZorunluGirer3+03,04
CEK113TOPLUM BİLİM IZorunluGirer3+03,04
AKTS kredisi toplamı :32
2. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunluGirer2+02,02
MAT112MATEMATİK IIZorunluGirer2+23,04
ZTD102TÜRK DİLİ IIZorunluGirer2+02,02
ZYD102YABANCI DİL IIZorunluGirer2+02,02
CEK102ANAYASA HUKUKUZorunluGirer3+03,03
CEK104İKTİSADA GİRİŞ IIZorunluGirer3+03,04
CEK110MUHASEBE IIZorunluGirer3+03,02
CEK108SİYASET BİLİMİZorunluGirer3+03,03
CEK106SOSYAL POLİTİKA IIZorunluGirer3+03,04
CEK114TOPLUM BİLİM IIZorunluGirer3+03,04
AKTS kredisi toplamı :30
3. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK201ÇALIŞMA EKONOMİSİ IZorunluGirer3+03,05
CEK209ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ IZorunluGirer3+03,05
CEK207INSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZorunluGirer3+03,05
CEK205ISTATİSTİK IZorunluGirer3+03,04
CEK203MİKRO İKTİSATZorunluGirer3+03,05
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
3. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ISeçmeliGirer2+23,03
CEK219ÇALIŞMA YAŞAMI İÇİN İSTATİSTİK YÖNTEM VE UYGULAMALAR ISeçmeliGirer3+03,03
CEK225FİNANSAL YÖNETİM ISeçmeliGirer3+03,03
CEK223KAMU MALİYESİ ISeçmeliGirer3+03,03
CEK221SİVİL TOPLUM VE KURULUŞLARSeçmeliGirer3+03,03
CEK227SİYASET SOSYOLOJİSİSeçmeliGirer3+03,03
CEK213SOSYAL PSİKOLOJİSeçmeliGirer3+03,03
CEK217TÜRK İKTİSAT TARİHİSeçmeliGirer3+03,03
CEK211ULUSLARARASI SOSYAL POLITIKASeçmeliGirer3+03,03
4. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK202ÇALIŞMA EKONOMİSİ IIZorunluGirer3+03,05
CEK210ENDUSTRI ILISKILERI IIZorunluGirer3+03,05
CEK206ISTATİSTİK IIZorunluGirer3+03,04
CEK204MAKRO İKTİSATZorunluGirer3+03,05
CEK208UYGULAMALI INSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZorunluGirer3+03,05
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
4. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK216BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİSeçmeliGirer3+03,03
CEK212BORÇLAR HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
CEK220ÇALIŞMA YAŞAMI İÇİN İSTATİSTİK YÖNTEM VE UYGULAMALARI IISeçmeliGirer3+03,03
CEK224FİNANSAL YÖNETİM IISeçmeliGirer3+03,03
CEK222KAMU MALİYESİ IISeçmeliGirer3+03,03
CEK218KAMU YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
5. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK301BİREYSEL İŞ HUKUKUZorunluGirer3+03,06
CEK305ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİZorunluGirer3+03,06
CEK303TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİZorunluGirer3+03,06
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK307ÇALIŞMA YAŞAMI VE KURUMLARSeçmeliGirer3+03,03
CEK311KARİYER PLANLAMASISeçmeliGirer3+03,03
CEK317KENTLEŞME VE ÇEVRESeçmeliGirer3+03,03
CEK321ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeliGirer3+03,03
CEK313TOPLUMSAL CİNSİYET VE EMEKSeçmeliGirer3+03,03
CEK315TOPLUMSAL YAPI ANALİZLERİSeçmeliGirer3+03,03
CEK319TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISISeçmeliGirer3+03,03
CEK323VERGİ HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
6. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK304ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİZorunluGirer3+03,06
CEK306İŞGÜCÜ PİYASASINDA ENFORMELLEŞMEZorunluGirer3+03,06
CEK302TOPLU İŞ HUKUKUZorunluGirer3+03,06
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
6. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK322ÇALIŞMA VE ESNEKLİKSeçmeliGirer3+03,03
CEK324ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIKSeçmeliGirer3+03,03
CEK308ÇALIŞMA YAŞAMINDA DÖNÜŞÜMLERSeçmeliGirer3+03,03
CEK328KAMU BÜTÇESİSeçmeliGirer3+03,03
CEK310KOOPERATIFÇILIKSeçmeliGirer3+03,03
CEK312KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL SORUNLARISeçmeliGirer3+03,03
CEK314REFAH DEVLETİSeçmeliGirer3+03,03
CEK320SİGORTALAMA SİSTEMLERİSeçmeliGirer3+03,03
CEK326SOSYAL PLANLAMASeçmeliGirer3+03,03
CEK318TURİZM EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,03
CEK330TÜRK VERGİ SİSTEMİSeçmeliGirer3+03,03
CEK316YÖNETİM SOSYOLOJİSİSeçmeliGirer3+03,03
7. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK401EMEK GÖÇÜZorunluGirer3+03,06
CEK407İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunluGirer3+03,06
CEK403SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİZorunluGirer3+03,06
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
7. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK405AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARI VE TÜRKİYESeçmeliGirer3+03,03
CEK419GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUKSeçmeliGirer3+03,03
CEK417GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA GELİŞMELERİSeçmeliGirer3+03,03
CEK431İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRMESeçmeliGirer3+03,03
CEK427KAMU EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,03
CEK409KAMU KESİMİNDE SENDİKACILIKSeçmeliGirer3+03,03
CEK429MALİYE POLİTİKASI ISeçmeliGirer3+03,03
CEK421MESLEKİ YABANCI DİL ISeçmeliGirer3+03,03
CEK425SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİSeçmeliGirer3+03,03
CEK413TRANSFORMASYON EKONOMİLERİNDE SOSYAL DÖNÜŞÜMSeçmeliGirer3+03,03
CEK415UYGULAMALI BİREYSEL İŞ HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
CEK411ÜCRETLER VE VERİMLİLİKSeçmeliGirer3+03,03
CEK423YÖNETİM PSİKOLOJİSİSeçmeliGirer3+03,03
8. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK442 KARŞILAŞTIRMALI EMEK PİYASALARIZorunluGirer3+03,03
CEK402KARŞILAŞTIRMALI DEMOGRAFİK ANALİZLERZorunluGirer3+03,06
CEK406SOSYAL GUVENLIK HUKUKUZorunluGirer3+03,06
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
- SEÇİMLİK 1SeçmeliGirer - - 3
AKTS kredisi toplamı :30
8. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
CEK412AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARISeçmeliGirer3+03,03
CEK424ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeliGirer3+03,03
CEK420AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA GELİŞMELERİSeçmeliGirer3+03,03
CEK408ÇALIŞMA AHLAKISeçmeliGirer3+03,03
CEK432ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SANATSeçmeliGirer3+03,03
CEK410ÇATIŞMA YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
CEK436DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMISeçmeliGirer3+03,03
CEK440GİRİŞİMCİLİKSeçmeliGirer3+03,03
ÇEK438KAMU PERSONEL HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
CEK416KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SeçmeliGirer3+03,03
CEK434MALİYE POLİTİKASI IISeçmeliGirer3+03,03
CEK426MESLEKİ YABANCI DİL IISeçmeliGirer3+03,03
CEK430ÖRGÜT SOSYOLOJİSİSeçmeliGirer3+03,03
CEK404SOSYAL DİYALOGSeçmeliGirer3+03,06
CEK414TOPLU PAZARLIK EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,03
CEK428TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLERSeçmeliGirer3+03,03
CEK422UYGULAMALI TOPLU PAZARLIK HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03

DİKKAT SAAT 22:40 -22:50 arasında sistemde bakım yapılacaktır.

© 2010 Trakya Üniversitesi » Bilgi İşlem Daire Başkanlığı