İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  » Kamu Yönetimi 
Amaç ve Hedefler
Program Öğrenme Çıktıları
Ders Planı AKTS Kredileri
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
Program Yeter.(Gruplandırılmış)
Program Yeter.(İlişkilendirilmiş)
Ders Prog. Çıktı İlşk.
Ders Kategori Listesi
Alınacak Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Sınav Değerlen. Kuralları
Bölüm Bşk ve AKTS Kord.
 
Anasayfa
Kurum Hakkında
Öğretim Programları Hakkında Bilgiler
Doktora/Sanatta Yeterlilik
Yükseklisans
Lisans
Önlisans
Öğrenciler İçin Bilgi
Diploma Eki
Erasmus Kalite Politikası
Oturum Aç
 
 
   Eğitim Öğretim Yılı :   
Ders Planı - AKTS Kredileri
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ
BOLOGNA SÜRECi
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERS PLANI ve AKTS BİLGİLERİ
     Üniversite Tanımlı Dersler      Fak/YO/MYO/ENS Tanımlı Dersler     Bölüm Tanımlı Dersler
1. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I.ZorunluGirer2+02,02
MAT111MATEMATİK IZorunluGirer2+23,04
ZTD101TÜRK DİLİ IZorunluGirer2+02,02
ZYD101YABANCI DİL IZorunluGirer2+02,02
KAM111GENEL İŞLETMEZorunluGirer3+03,03
KAM113GENEL MUHASEBE IZorunluGirer3+03,03
KAM109HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZorunluGirer3+03,04
KAM105İKTİSADA GİRİŞ IZorunluGirer3+03,03
KAM103SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ IZorunluGirer3+03,04
KAM101TOPLUM BİLİM IZorunluGirer3+03,03
AKTS kredisi toplamı :30
2. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunluGirer2+02,02
ZTD102TÜRK DİLİ IIZorunluGirer2+02,02
ZYD102YABANCI DİL IIZorunluGirer2+02,02
KAM110ANAYASA HUKUKUZorunluGirer3+03,04
KAM114GENEL MUHASEBE IIZorunluGirer3+03,03
KAM106MAKRO İKTİSATZorunluGirer3+03,03
KAM112MEDENİ HUKUKZorunluGirer3+03,03
KAM104SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ IIZorunluGirer3+03,04
KAM108SOSYAL BİLİMLERDE KAMU YÖNETİMİ TERMİNOLOJİSİZorunluGirer3+03,03
KAM116TOPLUM BİLİM IIZorunluGirer3+03,04
AKTS kredisi toplamı :30
3. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM209İDARE HUKUKU IZorunluGirer3+03,04
KAM213KAMU MALİYESİ IZorunluGirer3+03,04
KAM201KAMU YÖNETİMİ IZorunluGirer3+03,05
KAM211KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI IZorunluGirer3+03,04
KAM205SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ IZorunluGirer3+03,04
KAM207SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunluGirer3+03,04
KAM203YÖNETİM BİLİMİ IZorunluGirer3+03,05
AKTS kredisi toplamı :30
4. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM208BORÇLAR HUKUKUZorunluGirer3+03,04
KAM210İDARE HUKUKU IIZorunluGirer3+03,04
KAM206KAMU MALİYESİ IIZorunluGirer3+03,04
KAM212KAMU YÖNETİMİ IIZorunluGirer3+03,05
KAM214KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI IIZorunluGirer3+03,04
KAM204SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ IIZorunluGirer3+03,04
KAM202YÖNETİM BİLİMİ IIZorunluGirer3+03,05
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM309ÇEVRE YÖNETİMİZorunluGirer3+03,05
KAM303İSTATİSTİKZorunluGirer3+03,05
KAM301MAHALLİ İDARELER IZorunluGirer3+03,05
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM329DEMOKRASİ TEORİLERİSeçmeliGirer3+03,03
KAM333GÖÇ POLİTİKALARISeçmeliGirer3+03,03
KAM319İCRA VE İFLAS HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
KAM325KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
KAM311SİYASİ TARİH I SeçmeliGirer3+03,03
KAM323SOSYAL POLİTİKASeçmeliGirer3+03,03
KAM305TÜRKİYE EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,03
KAM327ULUSLARARASI HUKUK SeçmeliGirer3+03,03
KAM307VERGİ HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
6. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM308BÖLGESEL KALKINMA YÖNETİMİZorunluGirer3+03,05
KAM302MAHALLİ İDARELER IIZorunluGirer3+03,05
KAM304SİYASET SOSYOLOJİSİZorunluGirer3+03,05
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
AKTS kredisi toplamı :30
6. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM328ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLEMESİSeçmeliGirer3+03,03
KAM316EKONOMİK BÜYÜME VE GELİŞMESeçmeliGirer3+03,03
KAM310İŞ HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
KAM336KENT YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
KAM322PAZARLAMA İLKELERİSeçmeliGirer3+03,03
KAM312SİYASİ TARİH IISeçmeliGirer3+03,03
KAM306TİCARET HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
KAM326TÜRK VERGİ SİSTEMİSeçmeliGirer3+03,03
KAM314ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKALARSeçmeliGirer3+03,03
KAM340UYGARLIK TARİHİSeçmeliGirer3+03,03
7. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM405İNSAN HAKLARIZorunluGirer3+03,05
KAM401TÜRK SİYASİ HAYATI IZorunluGirer3+03,05
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
- SEÇİMLİK 1SeçmeliGirer - - 5
- SEÇİMLİK 2SeçmeliGirer - - 5
AKTS kredisi toplamı :29
7. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM403BİTİRME TEZİ ISeçmeliGirer3+03,05
KAM407CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER)SeçmeliGirer3+03,03
KAM427ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLARSeçmeliGirer3+03,03
KAM433ÇEVRE HUKUKUSeçmeliGirer3+03,03
KAM429DEVLET SİSTEMLERİSeçmeliGirer3+03,03
KAM409İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
KAM484TURİZM PAZARLAMASISeçmeliGirer3+03,03
KAM425TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISISeçmeliGirer3+03,03
KAM411ULUSLARARASI ÖRGÜTLERSeçmeliGirer3+03,03
KAM413UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKSeçmeliGirer3+32,53
8. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM402TÜRK ANAYASA DÜZENİZorunluGirer3+03,05
KAM410TÜRK SİYASİ HAYATI IIZorunluGirer3+03,05
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
- SEÇİMLİK 3SeçmeliGirer - - 3
AKTS kredisi toplamı :28
8. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
KAM484BASKI VE ÇIKAR GRUPLARISeçmeliGirer3+03,03
KAM408BİTİRME TEZİ IISeçmeliGirer3+03,05
KAM482DEVLET YAPILARISeçmeliGirer3+03,03
KAM412DÜNYA EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,03
KAM414ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SeçmeliGirer3+03,03
KAM406KAMU PERSONEL YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,03
KAM424KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARISeçmeliGirer3+03,03
KAM469MEDYA-KAMUOYU-SİYASETSeçmeliGirer3+03,03
KAM416SİYASAL PARTİLERSeçmeliGirer3+03,03
KAM428SİYASET TEORİSİSeçmeliGirer3+03,03
KAM404TÜRK YÖNETİM TARİHİSeçmeliGirer3+03,03

DİKKAT SAAT 22:40 -22:50 arasında sistemde bakım yapılacaktır.

© 2010 Trakya Üniversitesi » Bilgi İşlem Daire Başkanlığı