İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  » Maliye 
Amaç ve Hedefler
Program Öğrenme Çıktıları
Ders Planı AKTS Kredileri
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
Program Yeter.(Gruplandırılmış)
Program Yeter.(İlişkilendirilmiş)
Ders Prog. Çıktı İlşk.
Ders Kategori Listesi
Alınacak Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Sınav Değerlen. Kuralları
Bölüm Bşk ve AKTS Kord.
 
Anasayfa
Kurum Hakkında
Öğretim Programları Hakkında Bilgiler
Doktora/Sanatta Yeterlilik
Yükseklisans
Lisans
Önlisans
Öğrenciler İçin Bilgi
Diploma Eki
Erasmus Kalite Politikası
Oturum Aç
 
 
   Eğitim Öğretim Yılı :   
Ders Planı - AKTS Kredileri
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE
BOLOGNA SÜRECi
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERS PLANI ve AKTS BİLGİLERİ
     Üniversite Tanımlı Dersler      Fak/YO/MYO/ENS Tanımlı Dersler     Bölüm Tanımlı Dersler
1. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I.ZorunluGirer2+02,02
MAT111MATEMATİK IZorunluGirer2+23,04
ZTD101TÜRK DİLİ IZorunluGirer2+02,02
ZYD101YABANCI DİL IZorunluGirer2+02,02
MAB101GENEL İŞLETMEZorunluGirer3+03,05
MAB103GENEL MUHASEBE IZorunluGirer3+03,05
MAB105HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZorunluGirer3+03,05
MAB107İKTİSADA GİRİŞ IZorunluGirer3+03,05
AKTS kredisi toplamı :30
2. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
ZAI102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunluGirer2+02,02
MAT112MATEMATİK IIZorunluGirer2+23,04
ZTD102TÜRK DİLİ IIZorunluGirer2+02,02
ZYD102YABANCI DİL IIZorunluGirer2+02,02
MAB102ANAYASA HUKUKUZorunluGirer3+03,05
MAB104GENEL MUHASEBE IIZorunluGirer3+03,05
MAB106İKTİSADA GİRİŞ IIZorunluGirer3+03,05
MAB108TOPLUM BİLİMİ ZorunluGirer3+03,05
AKTS kredisi toplamı :30
3. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB201BORÇLAR HUKUKUZorunluGirer3+03,05
MAB203İDARE HUKUKUZorunluGirer3+03,05
MAB205İSTATİSTİK IZorunluGirer3+03,05
MAB207KAMU MALİYESİ IZorunluGirer3+03,06
MAB209MİKRO İKTİSAT TEORİSİZorunluGirer3+03,05
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
AKTS kredisi toplamı :30
3. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB215FİNANSAL YÖNETİM ISeçmeliGirer3+03,04
MAB211İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİSeçmeliGirer3+03,04
MAB219MALİ SOSYOLOJİSeçmeliGirer3+03,03
MAB217PAZARLAMA İLKELERİSeçmeliGirer3+03,04
MAB213SİYASET BİLİMİSeçmeliGirer3+03,04
4. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB204ÇALIŞMA EKONOMİSİZorunluGirer3+03,05
MAB206İSTATİSTİK IIZorunluGirer3+03,05
MAB208KAMU MALİYESİ IIZorunluGirer3+03,06
MAB210MAKRO İKTİSAT TEORİSİZorunluGirer3+03,05
MAB202TİCARET HUKUKUZorunluGirer3+03,05
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
AKTS kredisi toplamı :30
4. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB212FİNANSAL YÖNETİM IISeçmeliGirer3+03,04
MAB214KAMU YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,04
MAB218PAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,04
MAB216POLİTİK İKTİSATSeçmeliGirer3+03,04
MAB220SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeliGirer3+03,04
5. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB301BÜTÇE IZorunluGirer3+03,05
MAB303KAMU EKONOMİSİ IZorunluGirer3+03,05
MAB305TÜRK VERGİ SİSTEMİ IZorunluGirer3+03,05
MAB307VERGİ HUKUKU IZorunluGirer3+03,04
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
AKTS kredisi toplamı :30
5. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB309EKONOMETRİ ISeçmeliGirer3+03,04
MAB315KAMU MALİYESİNDE YENİ YAKLAŞIMLARSeçmeliGirer3+03,04
MAB311MAHALLİ İDARELER MALİYESİSeçmeliGirer3+03,04
MAB317MATEMATİKSEL İKTİSATSeçmeliGirer3+03,04
MAB319ŞİRKETLER MUHASEBESİSeçmeliGirer3+03,04
MAB313TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISISeçmeliGirer3+03,04
6. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB302BÜTÇE IIZorunluGirer3+03,05
MAB304KAMU EKONOMİSİ IIZorunluGirer3+03,05
MAB306TÜRK VERGİ SİSTEMİ IIZorunluGirer3+03,05
MAB308VERGİ HUKUKU IIZorunluGirer3+03,04
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
AKTS kredisi toplamı :30
6. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB310EKONOMETRİ IISeçmeliGirer3+03,04
MAB312İŞ HUKUKUSeçmeliGirer3+03,04
MAB316KAMU TERCİHİ TEORİSİSeçmeliGirer3+03,04
MAB314MALİYE TARİHİSeçmeliGirer3+03,04
MAB322MALİYET MUHASEBESİSeçmeliGirer3+03,04
MAB318ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeliGirer3+03,04
7. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB401DEVLET BORÇLARIZorunluGirer3+03,06
MAB403MALİYE POLİTİKASI IZorunluGirer3+03,05
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
AKTS kredisi toplamı :30
7. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB421BÜYÜME VE GELİŞME İKTİSADI SeçmeliGirer3+03,04
MAB405EĞİTİM VE SAĞLIK EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,04
MAB407KÜRESEL KAMUSAL MALLARSeçmeliGirer3+03,03
MAB425MALİ UYGULAMALARDA BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ ISeçmeliGirer3+03,04
MAB423MESLEKİ İNGİLİZCE ISeçmeliGirer3+03,04
MAB411REGÜLASYON EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,03
MAB419SOSYAL POLİTİKASeçmeliGirer3+03,04
MAB413TÜRKİYE EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,04
MAB427ULUSLARARASI TİCARETSeçmeliGirer3+03,04
MAB431UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKSeçmeliGirer2+12,54
MAB415VERGİ DENETİMİSeçmeliGirer3+03,04
MAB417VERGİ İCRA HUKUKUSeçmeliGirer3+03,04
MAB429VERGİLEME EKONOMİSİ VE VERGİ UYUMUSeçmeliGirer3+03,04
MAB409YAPTIRIMLAR HUKUKUSeçmeliGirer3+03,04
8. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB404MALİYE POLİTİKASI IIZorunluGirer3+03,05
MAB402ULUSLARARASI MALİYEZorunluGirer3+03,06
--ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİKSeçmeliGirer  3
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
--BÖLÜM SEÇİMLİKSeçmeliGirer  4
AKTS kredisi toplamı :30
8. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
KoduDersZ/SOrtalamaT+U SaatKrediAKTS
MAB408DIŞ TİCARET VE GÜMRÜKSeçmeliGirer3+03,04
MAB428DÜNYA EKONOMİSİ SeçmeliGirer3+03,04
MAB406FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİSeçmeliGirer3+03,04
MAB408İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeliGirer3+03,04
MAB422KALKINMA İKTİSADI SeçmeliGirer3+03,04
MAB424MALİ UYGULAMALARDA BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ IISeçmeliGirer3+03,04
MAB426MESLEKİ İNGİLİZCE IISeçmeliGirer3+03,04
MAB410ÖZELLEŞTİRME VE DEREGÜLASYONSeçmeliGirer3+03,03
MAB412PARA POLİTİKASISeçmeliGirer3+03,04
MAB414PARAFİSKAL KURUMLARSeçmeliGirer3+03,03
MAB432REFAH DEVLETİSeçmeliGirer3+03,04
MAB430SOSYAL PLANLAMASeçmeliGirer3+03,04
MAB416TURİZM EKONOMİSİSeçmeliGirer3+03,04
MAB418VERGİ CEZA HUKUKUSeçmeliGirer3+03,04
MAB420VERGİ YARGISISeçmeliGirer3+03,04

DİKKAT SAAT 22:40 -22:50 arasında sistemde bakım yapılacaktır.

© 2010 Trakya Üniversitesi » Bilgi İşlem Daire Başkanlığı